Петък, 27 Януари 2023

Измяна

1. Измяна (виж предател или промяна).