Петък, 27 Януари 2023

Измивам

1. Присъни ли ти се, че се измиваш с вода насън, това може да е знак, че скоро ще дойде края на неприятностите ти.

2. Ако в съня си се миеш със студена вода - ще се радваш на здраве и дълъг живот.

3. Ако, обаче водата, с която се миеш е топла, това може да е предупреждение, че здравето ти е застрашено от влошаване.

4. Присъни ли ти се, че се измиваш с морска или с океанска вода, знак е, че ще се отправиш на дълго пътешествие.

5. Ако измиваш ръцете си, може да се опиташ да прехвърлиш на друг отговорността за собствените ти несполуки.

6. Измиваш ли лицето си насън, можеш да си сигурен в честността на хората около теб.