Петък, 27 Януари 2023

Измервам

1. Сънувате ли, че измервате нещо в съня си, това е предупреждение, че сте твърде мнителен и недоверчив.

2. Подозрителността, с която тровите живота на близките си хора, скоро ще ви изиграе лоша шега и ще пострадате от педантичността си.

3. Измерването насън е предупреждение, за влошаване на атмосферата вкъщи или на работното място.