Петък, 8 Декември 2023

Изливам

1. Изливате ли нещо в съня си, това е лош знак, който показва, че къщата ви ще обеднее.

2. Лекомислено ще разпилеете или унищожите блага и сте заплашени от нищета и бедност.

3. Сънувате ли, че изливате вода насън, може дома ви да стане жертва на обир.