Петък, 8 Декември 2023

Излишество, излишък

1. Ако сънуваш излишество, излишък, значи ти предстои да изпаднеш в емоционално безразличие.