Петък, 8 Декември 2023

Изключване

1. Изключваш ли насън електрически уред отопление или осветление, значи ти предстои намаляване на жизнеността.