Четвъртък, 18 Април 2024

Избухване, избухлив, избухнеш

1. Сънуваш ли, че избухваш насън, значи ти предстоят за кратко проблеми със здравето.

2. Видиш ли насън, че някой друг избухва, значи ще бъдеш потърпевш от това, че партньора ти е лекомислен и бърза повече от колкото трябва.

3. Избухне ли нещо в съня ти, значи ще ти съобщят неща, които ще те изненадат.