Петък, 12 Юли 2024

Избягвам

1. Ако избягваш някой в съня си, означава че бягаш от самия себе си или от определена страна от характера ти.

2. Опитай се да си спомниш нещо повече за личността от която бягаш, за да разбереш какво трябва да подобриш в себе си.