Събота, 3 Декември 2022

Яхам

1. Яхаш ли в съня си магаре или катър, значи ще се развали репутацията ти.

2. Сънуваш ли, че яхаш хубав кон, значи ти предстои да се радваш на признание и постижения.