Петък, 9 Декември 2022

Гилотина

1. Видиш ли в съня си гилотина, ще чуеш лоши думи за себе си.

2. Гилотинират ли те насън, ще успееш да излезеш от сложна ситуация, че защитиш честта и достойнството си.