Петък, 9 Декември 2022

Герои

1. Когато сънувате герои или сте един от тях, това е знак, че усилията ви ще бъдат възнаградени и плановете ви ще се осъществят, много по-лесно, отколкото сте очаквали.