Неделя, 27 Ноември 2022

Германец

1. Срещнеш ли в съня си германец, скоро време няма да получиш разбиране и подкрепа от близките си.