Петък, 9 Декември 2022

Гергина

1. Да видиш, садиш, поливаш, късаш или да ти подаряват гергина насън е знак, че ще пътуваш надалеч, където ще получиш обич и уважение.