Четвъртък, 8 Декември 2022

Гергеф

1. Бродираш ли в съня си на гергеф, ще мислиш за някого, който е далеч от теб или ще изпратиш близък човек на далечен път.

2. Счупиш ли в съня си гергефа, на който бродираш, е знак, че няма да дочакаш завръщането му.