Четвъртък, 8 Декември 2022

Герб

1. Сънуваш ли, че имаш собствен герб, ще се наложи да браниш честта си.

2. Да гледаш и да се опитваш да разчетеш символи на герб, е знак, че те очаква сериозна опасност.