Петък, 9 Декември 2022

Гепард

1. Присъни ли ви се гепард, ще изпаднете в критична ситуация, в която ще ви се наложи да проявите хитрост, бързина и лукавство.

2. Само ако успеете да намерите тези качества във вас имате шансове да се измъкнете невредим.