Четвъртък, 8 Декември 2022

Геометрични фигури

1. Чертаеш ли насън геометрични фигури, ще имаш разногласия с по-висшестоящи от теб.