Петък, 9 Декември 2022

Гел

1. Използваш ли в съня си гел за коса или някакъв друг вид, ще се наложи да направиш неприятен компромис в работата си.